fbpx

Par

LAIPNI LŪGTI „INOVATĪVĀS IMŪNDIAGNOSTIKAS CENTRĀ”!

"Mūsu centrs ir dibināts 2013. gadā, lai realizētu ilggadējo pieredzi alerģisko slimību diagnostikā un izstrādātu inovatīvus alerģiju diagnostikas produktus. Centrā esošo laboratoriju infrastruktūras izveidi daļēji finansējusi Eiropas Savienība saskaņā ar INTELEKTS LT+ projektu „Jaunu diagnostikā izmantojamu produktu izstrāde, izmantojot mikročipu”. Projekta īstenošanas laikā tika iekārtota moderna laboratorija un iegādāts mūsdienīgs aprīkojums.

Šodien Inovatīvās imūndiagnostikas centrā ir divas galvenās apakšnodaļas — Klīniskā-diagnostiskā laboratorija un Inovatīvu produktu izstrādes zinātniskā apakšnodaļa. Centra Klīniskā-diagnostiskā laboratorija vienīgā Lietuvā veic alerģiju diagnostiskos izmeklējumus atbilstoši mūsdienu Eiropas Alergoloģijas un klīniskās imunoloģijas akadēmijas rekomendācijām.

Zinātniskās apakšnodaļas MTEP (zinātniskā, tehnoloģiskā un eksperimentālā attīstība) ir orientēta uz jaunu alerģijas diagnostikā ar in vitro metodēm izmantojamu diagnostisko sistēmu izstrādi. Šobrīd zinātniskā apakšnodaļa ir uzsākusi jauna projekta realizāciju saskaņā ar pasākumu INTELEKTS LT – „Inovācijas alerģiju diagnostikā”, ko īsteno Lietuvas Uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra.

Projekta galvenais uzdevums ir izveidot pēc nanotehnoloģijas principiem balstītus inovatīvus mikročipus, ar kuru palīdzību varētu noteikt pacienta sensibilizāciju pret visbiežākajiem pārtikas, ieelpojamiem un sadzīves alergēniem.

Ar ko gan jaunā tipa diagnostiskās sistēmas ir pārākas par šodien pieejamām? Pirmkārt, analīzēm pietiktu ar daudz mazāku pacienta asiņu daudzumu (pietiktu ar asins pilienu), analīžu veikšanas laiks saīsinātos no vairākām dienām līdz dažām stundām, savukārt analīžu rezultāti būtu ļoti precīzi un pilnīgi.

Īstenojot šo projektu, mūsu centra zinātnieki cieši sadarbojas ar Viļņas Universitātes Dzīvības zinātņu centra Biotehnoloģijas institūta Imunoloģijas un šūnu bioloģijas nodaļu, ko vada prof. A. Žvirbliene. Šīs nodaļas zinātniekiem ir ilggadēja pieredze monoklonālo antivielu izstrādes jomā, viņiem ir daudzas starptautiskas publikācijas un patenti. Viņu izstrādātos produktus izmanto pazīstami dažādu diagnostisko komplektu ražotāji. Mūsu projektā šī zinātnieku grupa veido monoklonālo antivielu kolekcijas, ar kuru palīdzību tiks nodrošināta jaunu diagnostisko komplektu kvalitāte.

Bez jau minētajiem projektiem Inovatīvajā imūndiagnostikas centrā tiek veikts unikāls alerģisku cilvēku biomedicīnisks pētījums, kam Lietuvā nav analogu. Tā laikā tiek veiktas alerģisku cilvēku asins analīzes, lai izpētītu sensibilizāciju uz 18 dažādiem alergēniem un pat 38 to komponentiem. Tas zinātniekiem un mediķiem ļaus detalizētāk noskaidrot galvenos Lietuvas cilvēku populāciju sensibilizējošos cēloņus (alergēnus) un atlasīt piemērotas imūnterapijas zāles. Pētījums tiek veikts kopā ar Valsts uzņēmuma Viļņas Universitātes slimnīcas Santaros klīniku Pulmunoloģijas un alergoloģijas centru.

Centrā savus zinātniskos pētījumus bakalaura un maģistra studijām veic Viļņas Universitātes Dabas zinātņu fakultātes un Medicīnas fakultātes studenti.

Pilnīga un precīza alerģijas diagnostika ir mūsu, augsto tehnoloģiju „Inovatīvās imūndiagnostikas centra”, galvenais mērķis, ko tiecamies sasniegt, arvien sadarbojoties ar Lietuvas alergologiem un pasaulē šajā jomā vadošajām kompānijām: Thermo Scientific Phadia (Somija) un Hitachi Chemical Diagnostics (ASV). Viens no jaunākajiem un unikāliem ne tikai Lietuvā, bet arī pasaulē mūsu izstrādātajiem produktiem ir personalizēta alerģijas diagnostikas programma Allergomedica, ko var iegādāties internetā, bet asins paraugu nodot tuvākajās mūsu partneru klīnikās vai laboratorijās kādā no 16 Lietuvas pilsētām.

—————-

„Inovatīvās imūndiagnostikas centra” laboratorijai ir Veselības ministrijas Valsts veselības aprūpes darbības akreditācijas dienesta izdota licence (Nr. 3788), kas piešķir tiesības sniegt vispārējās personas veselības aprūpes — laboratoriskās diagnostikas pakalpojumus. Laboratorijā veiktās analīzes ir validētas, turklāt tiek veikta ārējā kontrole."

Mūsu 3 pamatprincipi


Zinātne

Mēs tiecamies uz inovatīvu, taču klīnisku un uz pierādījumiem balstītu veselības aprūpi.

Apņēmība

Mēs vēlamies nodrošināt pacientiem maksimālus rezultātus, sadarbojoties ar pasaulē vadošajiem uzņēmumiem alerģiju jomā.

Apņēmība

Mēs iniciējam valstī zinātniskus procesus, lai visaptveroša alerģiju diagnostika būtu pieejama ikvienam.

Komanda


Kęstutis Černiauskas

Ķęstutis Čerņauskas | Alergologs un klīniskais imunologs

Alergologs un klīniskais imunologs Ķēstutis Čerņausks (Kęstutis Černiauskas) strādā Viļņas Universitātes slimnīcas Santaros klīnikās un „Allergomedica” klīnikā. Stažējies alergoloģijas skolās Vācijā, Itālijā un Francijā. Ik gadu pilnveido zināšanas Lietuvas alergologu un klīnisko imunologu, Lietuvas pulmonologu, Lietuvas dermatovenerologu biedrību un Eiropas Alergoloģijas un klīniskās imunoloģijas biedrības konferencēs.

Neringa Stirbienė | Alergoloģe un klīniskā imunoloģe

Alergoloģe un klīniskā imunoloģe Neringa Stirbiene strādā Bērnu slimnīcā, kas ir Viļņas Universitātes slimnīcas Sanitārās klīnikas “Medicīniskās diagnostikas un ārstēšanas centra” filiāle, kā arī mūsu “Imunodiagnostika” laboratorijā. Viņa studē Viļņas Universitātes Medicīnas fakultātē, lai iegūtu doktora grādu (pētniecības joma – bērnu alerģija pret medikamentiem). Viņa veikusi apmācību Amsterdamas Universitātes slimnīcā (Akadēmiskās medicīnas centrā) Nīderlandē. Viņa nemitīgi seko jaunākajiem sasniegumiem alerģisko slimību jomā un piedalās konferencēs Lietuvā un ārzemēs.

Megė Černiauskienė

Megė Černiauskienė | Medicīnas bioloģe

Megė Černiauskienė ir ieguvusi bakalaura grādu sabiedrības veselības specialitātē Lietuvas Veselības zinātņu universitātē un maģistra grādu medicīnas bioloģijas specialitātē Viļņas Universitātē, ir atbildīga par kvalitatīvu laboratorisko analīžu atlasi, to veikšanu, interpretāciju un nepārtrauktu pilnveidošanu „Imunodiagnostikas” laboratorijā. Mege piedalās akadēmiskajā darbībā Viļņas Universitātes Medicīnas fakultātes Fizioloģijas, bioķīmijas, mikrobioloģijas un laboratoriskās medicīnas katedrā, strādā par mediķi-pētnieci.

Aurelija Pultinevičienė | Produktu vadītāja

Aurelija Pultinevičienė, “Allergomedica” produktu vadītāja, 2013. gadā ieguvusi bakalaura grādu finansēs un grāmatvedībā, taču darbojusies informācijas tehnoloģiju nozarē jau astoņus gadus. Katru gadu viņa piedalās konferencēs, kā arī tehnoloģiju, inovāciju un Startup uzņēmumu apmācībās. Viņa ir arī produktu vadītāju asociācijas “ProductTank Vilnius” dalībniece un nemitīgi piedalās semināros. Viņa ir atbildīga par “Imunodiagnostika” laboratorijas produkta “Allergomedica” izveidi un attīstību, kā arī par produkta tirdzniecību, mārketingu un augstas kvalitātes klientu apkalpošanu.

Monika Miškinytė | Medicīniskā bioloģe

Monika Miskinyte ieguvusi bakalaura grādu sabiedriskajā veselībā un maģistra grādu medicīniskajā bioloģijā Viļņas Universitātē. Viņa ir atbildīga par laboratorijas pārbaudēm Viļņas Universitātes slimnīcas Sanitārās klīnikas laboratorijās, kā arī “Imunodiagnostika” laboratorijā. Tāpat viņa ir atbildīga par kvalitātes apliecināšanas pārbaudēm, kā arī pastāvīgu attīstību. Viņa veicina “Allergomedica” programmas attīstību un nemitīgu pilnveidošanu kopā ar “Imunodiagnostika” komandu.

Aistė Imbrasaitė

Aistė Imbrasaitė | Laborante

Aistė Imbrasaitė Viļņas Universitātē ir ieguvusi bakalaura grādu bioķīmijā, strādā „Imunodiagnostika” laboratorijā par laboranti, ir atbildīga par laboratoriskajiem pētījumiem, to pilnveidošanu un vispārējas kārtības uzturēšanu „Imunodiagnostika” laboratorijā.

Justyna Mažul

Justyna Mažul | Zinātniskā darbiniece

Zinātniskā darbiniece Justīna ir ieguvusi bakalaura grādu ģenētikas specialitātē un maģistra grādu molekulārajā bioloģijā Viļņas Universitātē. Ir atbildīga par zinātniski pētnieciskajiem darbiem, kas nepieciešami alerģiju pētījumos izmantojamo diagnostikas sistēmu izstrādei.

Rasa Petraitytė-Burneikienė

Rasa Petraitytė-Burneikienė | Zinātniskā darbiniece

Ieguvusi fizikālo zinātņu doktora grādu bioķīmijā. Šobrīd strādā par vecāko zinātnisko darbinieci Viļņas Universitātes Dzīvības zinātņu centrā, Biotehnoloģijas institūtā un UAB „Imunodiagnostika” par zinātnisko darbinieci. Specializējas alergēnu noteikšanai paredzētu diagnostisko sistēmu izstrādē un jaunizstrādāto metožu standartizācijā. Ir pieredze rekombinēto olbaltumvielu sintēzē heteroloģiskajās sistēmās un to pielāgošanā diagnostisko testu izstrādei. Katru gadu piedalās starptautiskās konferencēs. Stažējusies Virusoloģijas institūtā Berlīnē un Veselības aizsardzības aģentūrā Londonā.

Indrė Kučinskaitė-Kodzė

Indrė Kučinskaitė-Kodzė | Vecākā zinātniskā darbiniece

Indre Kučinskaite-Kodze, dabas zinātņu doktore, vecākā pētniece Viļņas Universitātes Dzīvības zinātņu centrā, strādā „Imunodiagnostika” laboratorijā. Kopā ar pētnieku grupu „Imunodiagnostika” laboratorijā izstrādā inovatīvas alerģiju diagnostikas sistēmas. Specializācija — diagnostikas sistēmu komponentu izstrāde, analīze un izmantošana. Pastāvīgi interesējas par jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem alerģiju diagnostikā un imūnterapijā.

Vai tev ir jautājumi vai ieteikumi?

Scroll to Top